RadyOrjinal
Türkiye'nin En Orjinal Radyosu RadyOrjinal

Gizlilik İlkeleri

 

GİZLİLİK / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI ve İLETİŞİM İZNİ

 

İş bu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı, ROM Haber Yayıncılık.Sitesine ait, Radyorjinal.com internet sitesi üzerinden sağlanan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Aşağıdaki gizlilik Politikası, internet üzerinde edinilen bilgilerin toplanması, paylaşılması ve korunması ile ilgili olan kullanıcı haklarını açıklamaktadır. Kullanıcılar siteyi ziyaret ederek, aşağıdaki maddeleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası maddelerinin herhangi bir kısmını ya da tamamını kabul etmeyen kullanıcının, siteyi kullanmamaları gerekir. Gizlilik politikası herhangi başka bir kaynak veya yöntem kullanılmadan, sadece www.radyorjinal.com  üzerinden elde edilen bilgiler için geçerlidir. Ayrıca Bu sözleşmede gerekli görülmesi halinde, değişiklik yapma hakkı saklı tutulmaktadır. Bu değişiklikler,  değiştirilmiş yeni sözleşmenin, www.radyorjinal.com  konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Gizlilik Politikası Sözleşmesindeki değişikliklerden haberdar olmak tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Bunun için kullanıcıların belli aralıklarda sözleşmeyi gözden geçirerek değişikliklerden haberdar olabilmeleri mümkün olabilecektir.

Kullanıcılar siteyi ziyaret ederek, aşağıdaki maddeleri kabul, beyan ve taahhüt etmiş olurlar. Bu sayfadaki şartları ve koşulları dikkatli bir biçimde okuduğunuzdan lütfen emin olunuz.

KİŞİSEL BİLGİLER

Bu başlık altında,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında ‘’kişisel ver’’ ifadesi aşağıda yer alan bilgileri ifade edecektir.

ROM Haber, tarafından hesap oluşturulması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

Ad, soyadı v.b kimlik bilgileri adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. İletişim  bilgileri kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri, Kullanıcıların Site ve Platformu kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi doğrultusunda, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politikanın hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Sitenin veri tabanındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Güvenli sunucu yazılımımız (SSL) endüstri standardı olup, güvenli ticari işlemler için kullanılan en iyi yazılımlar arasında yer almaktadır. Bu yazılım, kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi şifrelemekte ve bu bilgiler Internet üzerinde dolaşımda iken okunmasını engellemektir.

Sitemizde, tarafımızca saklanmış olan bilgiler, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmak ve bir satış anlaşması yapmak için kullanılmaktadır. Bahse konu olan bu bilgiler, bir satış anlaşması esnasında kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda, üçüncü kişiler ile paylaşılabir. Ayrıca kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlardan gelebilecek  talepler doğrultusunda, kullanıcılarımızın kişisel bilgileri bu kurumlarla paylaşılabilir.

Sitemizde bulunan kullanıcıların kişisel bilgileri, şirketimizin iletişim kampanyaları (bülten, e-posta, vb), dahilinde kendilerine bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. Kullanıcılarımız, bahse konu olan tanıtımlardan haberdar olmak istemezler ise, diledikleri zaman Radyorjinal.com ile iletişime geçebilirler ve bilgilerini durdurma hakkına sahiptirler. Yeni kampanyalar hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar www.radyorjinal.com  sitesi üzerinden haber bültenine kayıt olabilirler veya daha önceki kayıtlarını silebilirler.

Bu siteden toplanan bilgiler, sitenin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan site yapısındaki değişikliklerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlara satılabilir veya devredilebilir.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

“ROM Haber”, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla  5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk ceza kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler “ROM Haber”, üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak ve işlenerek saklanacaktır.

ÇEREZLER

Sitemizin trafiğini arttırabilmek amacıyla, değişik internet siteleri üzerinde çerezler (bir karakter dizisi içeren küçük bir dosya) kullanmaktayız. Kullandığımız çerezlerin çoğu, oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, sitemize tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek dahil  olmak üzere hizmetlerimizin toplam kalitesini artırmak için kullanırlar.

Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler kullanıcıların platform hesabının açılması ve platforma konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda veya üyelere gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler site yönetimi ve kullanıcılar ile temas kurmak veya sitenin  ve kullanıcıların platformdaki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, üyelerin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri taban oluşturma ve Pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

Ayrıca, Kanun’un 5 ve 8.  maddeleri uyarınca ve / veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri üyelerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kullanıcıların bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumları başlıca aşağıda belirtilmiştir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,kişisel verilerin işlenmesinin, gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kullanıcıların kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Yukarıda da belirtildiği üzere çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (Browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim  dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve çalışan için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

Sitemizin kullanım şartnamesi ve koşullarını ve kullanıcı sözleşmelerini kullanıcılarımıza e-posta yolu ile göndermekteyiz. Kullanıcılarımız, diledikleri takdirde web sitemizi ziyaret ederek, site kullanım şartnamesi ve koşullarını oturum açarak görüntüleyip okuyabilirler. Ayrıca, kullanıcılarımız siteye giriş yaparak geçmiş tarihlerde faydalanmış oldukları hizmetler hakkındaki detayları inceleyebilirler. Her türlü soru ve şikayetleriniz, için romhaber@radyorjinal.com adresine mail atarak ya da sitemizde bulunan telefon numaralarından müşteri destek hattımıza ulaşabilirsiniz.

UYGULANACAK HUKUKİ, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim izninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya Manavgat Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

ROM Haber tarafından kaydedilmiş olan veriler ROM Haber ile Kullanıcılar arasında gerçekleştirilen tüm işlemlerin kanıtıdır.

Gizlilik / Kişisel verilerin korunması politikası ve iletişim izninde yapılacak değişiklikler

İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni, Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin ‘’www.radyorjinal.com’’ sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.  İşbu Gizlilik / Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Şartlar ve Koşulların en yeni sürümü önceki sürümlerin yerini alacaktır.

Sitemizi kullanmaya devam ederek gizlilik politikasındaki değişiklikleri kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Güncel Politika, üyelere herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

DİL

Uyuşmazlık durumunda, Türkçe sürüm diğer dillere çevrilmiş olan metnin yerini alacaktır.

RESMİ MAKAMLARDA KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

ROM Haber, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve ROM Haberin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele,  devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda)  yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

VERİ POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metni

İş bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirmenin (Bilgilendirme) amacı, ROM Haber yayıncılık  tarafından yönetilmekte olan https://www.radyorjinal.com (ROM Haber) adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcıların Portalın kullanımı ile ilgili olarak ROM Haber tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portala girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında  şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektir.

ROM Haber internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

ROM Haber , iş bu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir.
ROM Haberin yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portalda yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  1. a) Veri sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ROM Haber tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  1. b) Toplanan kişisel veriler

ROM Haber, aşağıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır.

Berk Haber tarafından toplanan veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

İş bu başlık altında, ROM Haber tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, iş bu Bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında ‘’Kişisel veri’’ ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir.

Ad ve iletişim bilgileri:  Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgelerdir.

Kimlik doğrulama bilgileri:  Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı adı, Kontak Bilgileri, Kullanıcı numaraları.

Demografik veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım verileri sık kullanılanlar:  Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
ROM Haber veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, Portal üzerinden okunan içerikler, etiketler, kategoriler, Portala son giriş tarihi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen haberlerin kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar. Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı
ROM Haberin mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Abone fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik verileri: Üyelik bilgileri bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, abonelik yenileme tarihi, Hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler

Anket cevapları: ROM Haber tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar

Kişisel veriler nerede depolanır ve işlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında ROM Haberin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İş bu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

  1. c) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

İş bu Bilgilendirme ile üyelik sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dahilinde işlenecektir.

Ad ve iletişim bilgileri: ROM Haber içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel abone bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, abone memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, abone sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, site içi

değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, abone portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim  şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi.

Ödeme verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri ilişkileri yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcı ile yürütülen süreçler.

İçerik: iş geliştirme, optimizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, abone yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yönetme;

Anket cevapları: ROM Haber tarafından Portal dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilen bilgiler, ROM Haber ile Portal fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların ROM Haber  tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Portalın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu Kullanıcılar’a doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma:

ROM Haber ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için
ROM Haber tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerin saklanma süresi

ROM Haber, elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir,

Buna ek olarak, ROM Haber, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

ç) İşlenen kişisel verilerin kimler ve hangi amaçla aktarılabileceği

ROM Haber Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle Portala girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil) Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler,  bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve

Yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirmede belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

ROM Haber kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde  bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

  1. d) Kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi

ROM haber, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanarak toplanmaktadır.

Doğrudan ROM Habere Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmetin ifası için ve Portalın kullanımı öncesinde veya sırasında, ROM Habere Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından ROM Haber pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad – soyadı iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektir.

Platformumuzu kullandığınız zaman elde ettiğimiz veriler: ROM Haberin sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektir.

ROM Haber, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemi yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirmede belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir..

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

Üyelik Sözleşmesi, Kullanım  Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler
ROM Haberin Portal ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.
e) Veri güvenliğine ilişkin önlemlerimiz ve taahhütlerimiz

ROM Haber, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

ROM Haber, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. ROM Haber, iş bu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılara ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde ROM Haber, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, iş bu Bilgilendirmeye konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://radyorjinal.com/ adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Berk Haber herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  1. f) Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 1. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ROM Habere iletmeniz durumunda Berk Haber talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde  ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ROM Haber  tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel  verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Berk Habere kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir veya romhaber@radyorjinal.com adresinden iletebilirsiniz

ROM Haber cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı is imzanızın,
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,,
  3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,,
  4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,,
  5. Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kullanım koşulları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin temel prensiplerimiz

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket etmekteyiz:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
İşlenmekte olan kişisel verileriniz nelerdir?

ROM Haber tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:

Adınız, soyadınız,
E-posta adresiniz,
ROM Haber Türkiye’ye iletişim formu vasıtasıyla gönderdiğiniz talebiniz/öneriniz/şikâyetiniz,
IP adresiniz,
İnsan Kaynakları bölümü üzerinden ilettiğiniz özgeçmiş bilgileriniz.
Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve işlenme amaçları nelerdir?

ROM Haber tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır

ROM Haber kişisel verilerinizi, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabilmektedir. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz ROM Haberin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Veri Sahiplerine yönelik kullanım alışkanlıkları tespiti, pazarlama ve satış faaliyetleri yapılması, insan kaynakları yönetimi, İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, ROM Haber uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz ROM Haber tarafından bu Politikada ve 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecektir ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

13 yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerine ilişkin uyarı;

ROM Haber, on üç (13) yaşın altındaki kişilerin kişisel verilerini işlememektedir. Bu kapsamda on üç (13) yaşın altında olduğu tespit edilen kişilerin kişisel verileri veli veya vasilerinin onayı olmaması halinde derhal silinecek ve işlenmeyecektir.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku