RadyOrjinal
Türkiye'nin En Orjinal Radyosu RadyOrjinal

Denizli’nin ilçeleri! Denizli’nin kaç ilçesi var? Denizli’nin ilçe nüfusları kaç?

Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Denizli’nin nüfusu 2021 yılına göre 1.051.056”dır. Denizli’nin trafik plaka numarası 20, alan kodu ise 0258’dır.  Denizli’nin 19 …

Türkiye nüfusu 2021 yılına göre toplam 84.680.273 olup, 42.428.101 erkek ve 42.252.172 kadından oluşmaktadır. Denizli’nin nüfusu 2021 yılına göre 1.051.056”dır. Denizli’nin trafik plaka numarası 20, alan kodu ise 0258’dır. 

Denizli’nin 19 ilçesi vardır.

Denizli’nin ilçeleri: Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas.

Acıpayam

Acıpayam, coğrafi konum olarak Akdeniz Bölgesi’ndedir. Acıpayam, Deniz seviyesinden yüksekliği 885 metredir. Anadolu Yarımadası’nın güneybatısında, Ege Bölgesi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Ege Bölgesi’nden Akdeniz Bölgesi’ne geçiş noktasında olan ilçenin doğusundaki, Burdur iline bağlı Çavdır, Yeşilova ve Gölhisar ilçeleri, batısındaki Tavas ve Beyağaç, kuzeyindeki Serinhisar ve Çardak, ve güneyindeki Köyceğiz ve Çameli ilçeleri ile sınırı bulunur.

Yüzölçümü 1.628 km², nüfusu 2021 yılına göre 55.141’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %55,45 oy oranıyla AKP’nin adayı Hulusi Şevkan olmuştur.

Babadağ

İlçe, Türkiye’nin tekstille geçimini sağlayan ilçelerinden biridir. Ziraat alanları az olduğundan halk tekstil üretimine yönelmiştir. Kestanesi, et kapaması, et çevirmesi ve keşkek yöre yemeklerindendir.

Yüzölçümü 180 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.404’tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %38,61 oy oranıyla CHP’nin adayı Ali Atlı olmuştur. 

Baklan

Baklan’ın tarihi Türkler açısından Türkler’in Denizli’ye yerleşmesiyle başlar denilebilir. Baklanlı Hüsamettin Dede Çal, Baklan bölgesi Alaşehir’e kadar olan bölge ile Denizli mahalinin fethedilmesi Hüsamettin Dede komutasında olmuştur. Hüsamettin Dede, Anadolunun Türklerin hakimiyetine girmesini sağlayan Miryokefalon Muharebesi’ne (1176) katılmış ve bu savaşta yaralanmıştır.

Yüzölçümü 375 km², nüfusu 2021 yılına göre 5.387’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,47 oy oranıyla AKP’nin adayı Yusuf Gülsever olmuştur.

Bekilli

Bekilli’de ilk yerleşmenin ne zaman olduğu tam bilinmemekle birlikte 1211 ile 1243 yılları arasında yerleşmelerin olduğuna dair kuvvetli işaretler bulunmaktadır. İlçe, Osmanlılar zamanında ilk zamanlar Afyonkarahisar Sancağı’na bağlı bir köy iken, 1884 yılında İzmir iline; daha sonra da Denizli’ye bağlanmıştır. 1910 yılında bucak olarak uzun süre Çal ilçesine bağlı kalmış, 1987 tarihinde çıkartılan 3392 sayılı kanunla da ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Yüzölçümü 254 km², nüfusu 2021 yılına göre 6.464’tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,12 oy oranıyla AKP’nin adayı Mustafa Çoban olmuştur. 

Beyağaç

İlçe 1966 yılında “Eskere” ve “Sarıyer” köylerinin birleşmesiyle “Beyağaç Köyü” adını almış daha sonra koşulları yeterli bulunarak 29 Şubat 1972 tarihinde “Belediye” olarak teşkilatlanmıştır. 1991 yılında ise bağlı bulunduğu Kale ilçesinden ayrılarak fiilen ilçe olmuştur.

Yüzölçümü 436 km², nüfusu 2020 yılına göre 6.263’tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,52 oy oranıyla AKP’nin adayı Mustafa Akçay olmuştur. 

Bozkurt

Kurulduğu yıldan 1955 yılına kadar köy statüsünde bulunan Bozkurt, 1955 yılında bucak, 20 Şubat 1956’da belediye olmuştur. Bozkurt 9 Mayıs 1990’da kabul edilen ve 20 Mayıs 1990’da yürürlüğe giren 3644 sayılı kanun ile Çardak ilçesinden ayrılarak ilçe olmuştur.

Yüzölçümü 360 km², nüfusu 2021 yılına göre  12.192’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %50,59 oy oranıyla CHP’nin adayı Birsen Çelik olmuştur.

Buldan

Buldan, dokumacılık (tekstil) konusunda tüm Türkiye’de meşhur bir ilçedir. İlçeye has olan Buldan bezi dünyaca ünlü bir dokuma türüdür. İlçe sınırları içinde Yenicekent Mahallesi’nde Tripolis Antik Kenti bulunmaktadır. İlçe dağ yamacına kurulmuştur ve üç tarafı dağlarla çevrilidir.

Yüzölçümü 510 km², nüfusu 2021 yılına göre 26.781’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %35,84 oy oranıyla MHP’nin adayı Mustafa Şevik olmuştur. 

Çal

Çal’ın antik dönemlerdeki adı Mosyna’dır. Türklerin bölgeye gelmesine kadar bu isimle anılmıştır. Türkler bölgeye Çal adını vermiş ve bu yöre Çal Yöresi olarak anılmaya başlanmıştır. Çağatay lehçesinde yüksek yer ya da yayla anlamına gelen Çal adı, ilçenin doğal konumundan dolayı verilmiştir. Tiyatronun dünyada ilk kez oynandığı antik Dionysosopolis buradadır.

Yüzölçümü 886,4 km², nüfusu 2021 yılına göre 18.107’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %43,49 oy oranıyla MHP’nin adayı Fethi Akcan olmuştur. 

Çameli

İlçede Akdeniz iklimi etkilidir. Serin yeşil ovalara ve göllere sahip olan ilçenin tüm yüzölçümünün %75’i ormanlık alanlarla kaplıdır.

Yüzölçümü 738 km², nüfusu 2021 yılına göre 17.749’dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %72,71 oy oranıyla AKP’nin adayı Cengiz Arslan olmuştur. 

Çardak

İlçe tarihinin Frigyalılardan başladığı tarihçilerin eserlerinden anlaşılmaktadır. İlçe merkezi 1105 yılında Maymun dağı eteğinde Körin adıyla anılan Türkmen aşireti olarak kurulmuş, daha sonra şimdiki yerleşim yerine taşınmıştır. 

Yüzölçümü 235,867 km², nüfusu 2020 yılına göre 8.578’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,61 oy oranıyla AKP’nin adayı Hüsnü Yılmaz olmuştur. 

Çivril

Çivril adına tarihte ilk kez Miryokefalon Muharebesi’ni anlatan Bizans belgelerinde rastlanmaktadır. 1954 – 1959 yılları arasında Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına burada yapılan kazılarda M.Ö. 4000 yıllarına tarihlenen buluntular elde edilmiştir. Çivril’in 6000 yıllık bir tarihi vardır.

Yüzölçümü 1.478 km², nüfusu 2021 yılına göre 60.362’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,55 oy oranıyla AKP’nin adayı Niyazi Vural olmuştur.

Güney

İlçe, Adıgüzeller Barajı, Cindere Barajı ve Güney Şelalesi ile ünlüdür. Güney ilçesi Denizli’ye 75 km ve Uşak’a 75 km mesafede bulunmaktadır. Güney ilçesinin sınırları Uşak il sınırına kadar devam etmektedir. Güney’e bağlı toplam 24 mahalle vardır.

Yüzölçümü 535 km², nüfusu 2021 yılına göre 9.506’dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,75 oy oranıyla AKP’nin adayı Halil Ayhan olmuştur. 

Honaz

İlçeye ismini vermiş olan Honaz Dağı 2.571 metre yüksekliği ile Ege Bölgesi’nin en yüksek dağıdır ve Honaz ilçesi bu dağın kuzey yamacına kurulmuştur. İlçenin en önemli tarım ürünlerinden biri kirazdır. Özellikle ihracata yönelik kiraz yetiştirilmekte ve yetiştirilen kirazın yaklaşık %80’lik bir oranı yurt dışına gönderilmektedir.

Yüzölçümü 504 km², nüfusu 2021 yılına göre 34.103’tür. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,38 oy oranıyla CHP’nin adayı Yüksel Kepenek olmuştur. 

Kale

Kale, antik yerleşim yeri olan Tabea şehrinin üzerine kurulmuş fakat bu şehir de daha sonra 1950’li yılların başında yaşayan halkı tarafından terk edilerek şehrin birkaç kilometre kuzeyine taşınmıştır. Tabea Antik Kenti tarihi Afrodisias kentiyle komşu bir şehirdir. Bugünkü Tavas ilçesi tarihi Kale-Davaz beldesine bağlı Yarengüme adlı kasabanın bu ismi almasıyla kurulmuştur. Osmanlı döneminde kuzey-güney hattında Kütahya ile Muğla arasındaki ticaret yollarının kilit noktası olarak önem kazanmış ve doğal kale görünümündeki yerleşim yeri güvenli bir alan olarak idari merkez işlevi de görmüştür.

Yüzölçümü 533 km², nüfusu 2021 yılına göre 19.396’dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %46,26 oy oranıyla AKP’nin adayı Mehmet Salih Sağınç olmuştur.

Merkezefendi

Merkezefendi, 12 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile ilçe olmuştur ve ilin en kalabalık ikinci ilçesidir.

Yüzölçümü 282,42 km², nüfusu 2020 yılına göre 329.451’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %52,39 oy oranıyla CHP’nin adayı Şeniz Doğan olmuştur. 

Pamukkale

Pamukkale, eski adıyla Akköy, Denizli’nin en büyük nüfuslu ilçesidir. 12 Kasım 2012’de TBMM’de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile adı değiştirilmiştir ve 61 mahalleden oluşmaktadır. 1988’den beri UNESCO Dünya Mirası sayılan Pamukkale (Hierapolis) Travertenleri bu ilçededir.

Yüzölçümü 186 km², nüfusu 2021 yılına göre 347.621’dir. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,03 oy oranıyla AKP’nin adayı Avni Örki olmuştur. 

Sarayköy

Sarayköy ilçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen, 14. yüzyılın sonlarına doğru Türkmen aşiret Reisi Sarıbey tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. Sarıbey’in kendi adı ile kurduğu köyün adı, daha sonraları çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüzde Sarayköy’e dönüşmüştür. Sarayköy ve çevresinde en gelişmiş sanayi dalı dokumacılıktır. 

Yüzölçümü 504 km², nüfusu 2021 yılına göre 30.696’dır. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %49,76 oy oranıyla AKP’nin adayı Ahmet Necati Özbaş olmuştur. 

Serinhisar

İlçe, Karaağaç Ovasının kuzeyinde bulunur. Komşuları Acıpayam, Tavas, Honaz ve Denizli merkezdir. 1988’e kadar Acıpayam ilçesine bağlı bir kasaba olan Kızılhisar, bu tarihte ilçe olmuş ve adı Serinhisar olarak değiştirilmiştir. 

Yüzölçümü 227 km², nüfusu 2021 yılına göre  14.349’dur. Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %47,34 oy oranıyla CHP’nin adayı Hüseyin Gemi olmuştur. 

Tavas

Yöredeki en eski yerleşim yerinin Medet Höyüğü olarak anılan mevki olduğu tespit edilmiştir. Höyük Eski Tunç Çağı, Hititler, Frigya, Pers İmparatorluğu, Antik Yunanlar, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Türk dönemlerinin izlerini taşımaktadır. Ancak Medet Höyüğü’nde henüz bilimsel kazılar yapılmamıştır.

Yüzölçümü 1.691 km², nüfusu 2021 yılına göre 42.506’dır.Belediye başkanı, 2019 yerel seçimlerinde, %53,20 oy oranıyla AKP’nin adayı Hüseyin İnamlık olmuştur. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Notunuzu Bırakın

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku